Hans Peder Christensen Mølleejer

Mølleejer Hans Peder Christensen 2.1. 1868 – 30.11. 1915

og hustru Ingeborg (f. Nielsen) 6.1. 1873 – 3.1. 1948

Hans Peder Christensen blev født den 2.1. 1868 i Holtug sogn på nord-øst Stevns som yngste søn af arbejdsmand Hans Christensen og Ane Nielsdatter.

Som ung kom han i lære som møbel- og bygningssnedker, hans svendestykke, et skrivebord, er stadig i familiens eje. Han arbejdede som svend og senere som mester, men allerede i 1897 figurerer han i folketællingen som mølleforpagter i Store Heddinge. Samme år, den 30.11., blev han gift med Ingeborg fra Lille Heddinge sogn, og hun nedkom allerede den 22. december med sønnen Albert og i 1902 med Edward.

Den 5.8.1905 købte møller Christensen Vindinge Mølle, hvis 3. ejer han blev. Møllen – en hollandsk mølle, hvor kun hatten med møllevingerne drejes rundt efter vinden – var blevet opført 1893 af møller Bergø. Han solgte den imidlertid allerede i 1897 til møller Lars Hansen, som i 1905 videresolgte den til møller Christensen.

Samme år, som H.P. Christensen rykkede ind i stuehuset ved Vindinge Mølle, rykkede snedkersvend Lars Jens Jørgensen (far til Margrethe på Centralen) med hele familien ind i den gamle skolebygning, der på grund af byens store børnetal var blevet erstattet af den nye skole. Den store aktivitet i Vindinge i disse år, som blandt andet møllen var en del af, medførte stor tilflytning og stigende folketal: Efter stagnation i 1860erne og 1870erne steg folketallet fra 518 i 1880 over 531 i 1890, 557 i 1901, 669 i 1911 til 788 i 1921.

I modsætning til forgængeren Lars Hansen, som havde en ugift, ung møllersvend boende, ser det ikke ud til, at H.P. Christensen havde nogen møllersvend til hjælp. Han skal have været dygtig og respekteret, men stille og i øvrigt meget historisk interesseret. Oldebarnet Jan Arnt fortæller i ”Vindingehistorier” om møller Christensen og Ingeborg, at den sidste til gengæld var meget livlig og snakkesalig, så mølleren kunne finde på at sige til en kunde: ”Ja, møllens vinger kan jeg standse, … men konens mundtøj, det kan jeg sku’ ikke stoppe”.

Den 30. november 1915 døde møller Christensen, kun 47 år gammel. De følgende 3 år drev hans 5 år yngre enke møllen. Folketællingen 1916 nævner som bosat på møllen: Ingeborg Dorthea Nielsen, hvis erhverv var ”mølleri og landbrug”, den 18-årig Albert, som hjalp ”i bedriften”, den 13-årige Edward og en 19-årig møllersvend, Christian Olsen. Men den 10. maj 1918 solgte Ingeborg hus og mølle til gårdejer Jørgen Villumsen i Lillevang, der var bror til Anders Villumsen på Moesgård. Ingeborg flyttede til København og ernærede sig som rengøringsdame. Hun døde 75 år gammel den 3. januar 1948 og blev begravet ved siden af sin mand.

Baggrunden for Villumsens interesse for møllen er ukendt for mig. 10 måneder senere videresolgte han den til Hans Jensen Stærkind, som i 1938 overdrog den til sønnen Richard, der beholdt stedet til 1953.

Hans Jensen Stærkind havde i 1931 fået indbygget en ny 15 HK el-motor, som gjorde møllen uafhængig af vindforholdene. Under besættelsen 1940-45 var der - som alle, der voksede op dengang, kan huske – jævnligt strømsvigt. Det fik Richard Stærkind til i 1942 igen at forsøge sig med sejl på vingerne med det resultat, at de røg ned. Efter krigen installerede han en motormølle i en ny bygning syd for møllen, som så blev revet ned i 1947.

Møller Christensen og Ingeborgs ældste søn, Albert, blev uddannet som kommis. Kort efter faderens død i 1915 blev han forlovet med ”Murerens Marie” fra Ved kirken 7, og de to unge flyttede ligesom Alberts mor til København, hvor han gennem mange år ernærede sig som inkassator.

Møllerparrets yngste søn, Edvard, blev i Vindinge og havde sit bekendte gartneri med væksthuse på Stærkendevej. Selv boede han i det lille hus overfor bypumpen i Smedestræde. Efter hans død 1968 flyttede storebror Albert og Marie tilbage til Vindinge og ind i Edvards hus. Albert døde på Roskilde Amts og Bys Sygehus i 1972. Efter at have boet mange år alene i det lille hus - der nu er erstattet af et nyt - kom Marie på Margrethegården og døde 93 år gammel i 1991.

Helge Land Hansen

Hans Peder Christensen, Mølleejer

Hans Peder Christensen, Mølleejer

Møller Christensen og Ingeborg med den ældste søn Albert foran møllen og en kunde på hestevogn (1904).

Møller Christensen og Ingeborg med den ældste søn Albert foran møllen og en kunde på hestevogn (1904).

Møllen 1940 med reklamer for Alfa Margarine på sejlene – vindkraften var erstattet af el i 1931.

Møllen 1940 med reklamer for Alfa Margarine på sejlene – vindkraften var erstattet af el i 1931.

Møllen og Møllehuset set fra Kærvej 1939-43.

Møllen og Møllehuset set fra Kærvej 1939-43.

Møllen og Kirken set fra øst 1941 (tegning af Chr. Dybro)

Møllen og Kirken set fra øst 1941 (tegning af Chr. Dybro)

Møllehuset og motormøllen 1950. Til venstre ”Møllevang”, til højre Brugsen.

Møllehuset og motormøllen 1950. Til venstre ”Møllevang”, til højre Brugsen.

Hans Peder Christensens gravsten