Fødsel

Barnets fødsel skal anmeldes. Umiddelbart efter fødslen sender jordemoderen fødselsanmeldelsen til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. På baggrund af fødselsanmeldelsen registreres barnets fødsel i den elektroniske kirkebog og i Folkeregistret.

Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen til kirkekontoret.

Omsorgs og ansvarserklæring:

Forældre, der ikke er gift og som ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 28 dage efter barnets fødsel udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk

På baggrund af af Omsorgs- og ansvarserklæringen registreres faderskabet i den elektroniske kirkebog og i Folkeregisteret.

 

 

 

  Vor Frue og Vindinge Sogne
  ·   Tingvej 12, Vindinge, 4000 Roskilde
      Tlf.: 21 13 37 07
      vindinge.sognroskilde@km.dk