Beslutningsprotokol Konstituerende Menighedsrådsmøde 17/11 2020

Konstituerende menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 19.30 i Samlingsstedet

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Seth Johnn Fjeldsted, Bodil Frantsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Lotte Søndergaard Møller, Kjeld E. Sørensen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, medarbejderrepræsentant Heidi Frost Andersen, og suppleant Jørn Blædel Zinglersen

Afbud: Thomas Feddersen,

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.:

Kordegn Martin Gundersen informerede om at alle var valgbare.

3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.:

Erklæringer på nye menighedsrådsmedlemmer og suppleanter blev underskrevet.

4. Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.:

Erik Johannes Larsen blev valgt ved hemmelig afstemning med 12 stemmer og 1 blank.

5. Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.:

Kjeld E. Sørensen blev valgt ved hemmelig afstemning med 6 stemmer, Maiken Gotlieb Wilhelmsen fik 4 stemmer og der var 3 blanke stemmer.

6. Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.:

Seth Johnn Fjeldsted blev valgt.

7. Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.:

Jeanett Bruntse-Olsen blev valgt.

8. Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4.:

Sekretær stillingen varetages af en funktionærs ansat Kordegn.

9. Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.:

Kjeld E. Sørensen (Menighedsrådsmedlem) og Sofie Frost Bondorf (Sognepræst) blev valgt.

10. Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.:

Murermester Niels Hansen blev valgt.

11. Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.:

Kjeld E. Sørensen blev valgt.

12. Valg af stående udvalg/Kirke og Kirkegårdsudvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1.:

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Lotte Søndergaard Møller, Mette Rasmussen, Bodil Frantsen og Marianne Lauritzen blev valgt.

13. Valg af særlige udvalg/Aktivitetsudvalg, jf. menighedsrådslovens § 20, stk. 1.:

Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Karina Ankjær Johansen, Else Marie Høgstrup, Bodil Frantsen, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Jørn Blædel Zinglersen og Marianne Lauritzen blev valgt.

14. Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.:

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Erik Johannes Larsen og Mette Rasmussen blev valgt.

15. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.:

Erik Johannes Larsen blev valgt.

16. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden:

Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 19 (Spisning kl. 18) i Vindinge sognegård.

17. Eventuelt:

- Bodil Frantsen har et ønske om nyt porcelæn til Samlingsstedet.
- Sofie Frost Bondorf informerede om vores kalenderprogram churchdesk og der er i skrivende stund sendt invitation ud til alle som ikke i forvejen havde adgang.
- Sofie Frost Bondorf informerede om at Distriktsforeningen har kurser for menighedsmedlemmer som er ”nye” i menighedsrådet. Menighedsrådet betaler kursusafgiften. Mere info følger.
- Provstiet holder informationsaften for nye menighedsrådsmedlemmer d. 4/2 2021. Mere info følger.
- Else-Marie Høgstrup sagde tak til Roland (Præste praktikant) for hans prædiken i søndags.
- Den digitale arbejdsplads (DAP) vil alle menighedsrådsmedlemmer få adgang til. Mere information følger.