Hvem må låne Sognegården og Samlingsstedet

Sognegården i Vindinge

Klubber og foreninger, hjemhørende i Vor Frue og Vindinge, med almennyttigt formål har mulighed for at låne lokalerne til generalforsamlinger, efter nærmere aftale og godkendelse af menighedsrådet.

Lokalerne må ikke bruges til kommercielle formål.

Aftaler kan tidligst indgås 3 måneder forud for lejemålet.

Samlingsstedet i Vor Frue

Klubber og foreninger, hjemhørende i Vor Frue og Vindinge, med almentnyttigt formål har mulighed for at låne lokalerne, til generalforsamlinger, efter nærmere aftale og godkendelse af menighedsrådet.

Lokalerne må ikke bruges til kommercielle formål.

Aftaler kan tidligst indgås 3 måneder forud for lejemålet.