Billeder/video fra konfirmandundervisning

   Vindinge konfirmander tegner kirken 2021-2022

   Vindinge konfirmander går velsignelsen 2021-2022