Beslutningsprotokol 27/5 2020

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Brian Jimmy Nielsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mona Sørensen

Afbud:

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Genåbning af kirken/kirkeliv:

-Erik: Ingen KirkeNyt siden Corona start. Ideen om et kirkenyt med blomst til faste kirkegængere blev ført ud i livet. Cirka 70 blev besøgt med en kort snak ved døren af Erik, Else-Marie og præsterne. Der var rigtig god respons fra alle besøgte.
- Thomas: Informerede om de nuværende retningslinjer så alle i Menighedsrådet blev helt opdateret.
​- Sofie: Salmebøger er erstattet af sangark her i opstartsperioden. Når de næste retnings linjer kommer overvejer vi at gå over til salmebøger igen.
Der er lavet rengøringsinstruktion for rengøring i kirkerne som foretages af Heidi, Vibeke, Lone & Bodil. Ligeledes er der lavet instruktion om hverdagsrengøring af personalet.
Kirkekaffe er ikke en mulighed i øjeblikket. Forsamlingsforbuddet på 10 hæves formentlig snart, så det bliver en mulighed igen.
Pia vil lave kor sangtimer med 1-3 børn en halv time ad gangen.
Sofie har Vindinge konfirmanderne inde 2 gange her før sommerferien.
Kommentarer/input omkring andre ting vi kan lave modtages gerne.
Vi har gudstjenester i begge kirker her de første uger efter åbningen for at sikre at der er plads nok til alle.
Mange dåb er fremrykket til efteråret. Vielser er også fremrykket og mange af dem et år frem.
Bisættelser ligger på et normal niveau.
I starten af juni kommer der formentlig nye/redigerede retningslinjer som vi skal forholde os til.

4. Orienteringsmøde vedr. valg 2020:

- Erik informerede om forløbet med planlægning af orienteringsmøde som først skulle ligge i maj så 9/6 og nu inden 21/8.
Erik foreslår at vi flytter orienteringsmødet til uge 34, så vi kan få glæde at det udsendte indstik som Provstiet vil lave.
Vi besluttede at der bliver orienteringsmøde onsdag d. 19/8 kl. 17 i Vor Frue og i Vindinge kl. 19.
Redaktionen bag indstikket ønsker at interviewe nogle fra alle Menighedsråd og følgende meldte sig som frivillig til at blive interviewet:
Kontaktperson Mette Rasmussen, Kasserer Jeanett Bruntse-Olsen, Kirkeværge Seth Johnn Fjeldsted.
I bedes sende 2-3 linjer om jer selv og sende dem til Martin inden d. 5/6.

5. Orientering:
  • Formanden:
   - Kirke/Skoletjenesten skulle have afholdt repræsentantskabsmøde d. 11/6.
   Det aflyses nu pga. corana. Der er lavet aftale med alle tre provster, som sikrer, at det samme budget besluttes for det kommende år som i det indeværende. Der vil blive sendt en årsberetning ud til alle Menighedsråd.

  • Præsten:
   Sofie:

   - Thomas og Sofie holder ferie med overlap i uge 29 og 30.
   Der er arrangeret afløsere til eventuelle bisættelser/begravelser.
   Flere muligheder for at få afholdt gudstjeneste 19/7 er undersøgt og der er ikke fundet nogen optimal løsning. Menighedsrådet besluttede at aflyse gudstjenesten.
   - Sofie får igen en praktikant i efteråret.
   - Nedrivning af gammelt køkken og opsætning af det nye i præstegården starter om 2 uger.
   Thomas:
   - Har lært meget om de sociale medier i corona tiden.
   - Møbler fra Samlingsstedet er givet til den ny skole i Vor Frue, til idrætsforeningen i Vor Frue og resten til kirkens korshær.
    

  • Kontaktperson:
   - Mette: Planlægning af eventuelle vikar dækning til sommerferien og i efteråret er gennemgået og der er ikke umiddelbart behov for vikarer.
   - Mette: Gravere får hjælp til hækklipning igen i år, i stedet for brug af gravermedhjælper.
   - Sofie: Informerede om at der blev afholdt personalemøde d. 15/5 umiddelbart inden åbningen, hvor retningslinjerne skulle være gennemgået. Da der ingen retningslinjer kom før søndag d. 17/5 kl. 23.40 blev det til en snak omkring hvad vi forventer der ville står deri.
    

  • Aktivitetsudvalg:
   - Der har været afholdt møde i dag.
   - Planlagte arrangementer:
   21/9 Foredrag i kulturcenteret. ”De fremmede kommer til byen” v/Erik Lindsø
   17/12 Julekoncert i Vindinge.
   1/10 eller 8/10 Foredrag af Jacob Panton.
   25/6 Kør selv tur med sandwich.
   5/11 eller 12/11 Arrangement i Vor Frue.
   Alt er selvfølgelig med forbehold for retningslinjer som gør at det ikke er muligt at afholde arrangementerne.
   - Det årlige julearrangement i Vor Frue arbejdes der på at lave om.
   Måske lave noget sammen dem som låner området omkring Samlingsstedet ved juletid. Er kun på ide niveau endnu.
   - Vi afventer nyt fra organisterne om sangarrangementer når vi ved hvad næste fase af retningslinjer betyder for os er offentliggjort i starten af juni.
   - Brødauktion forventes afholdt som normalt.
   - Halloween afholdes 30/11 i nogenlunde samme form som sidste år.
   - Sofie og Karina måske lave et kreativt værksted 2-4 gange om året.
    

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Har holdt møde med graverne.
   - Der bliver købt nye haveredskaber til kirkegårdene.
   - Der bliver indhentet tilbud på nye skraldespande til Vindinge.
   - Der kigges på om vi skal udskifte kirsebærtræerne nederst på den ny kirkegård i Vindinge.
   - Varmepumpen i Vindinge er der blevet plantet rundt om. Det er ser rigtig flot ud.
   - På sigt skal fællesgraven i Vindinge om plantes.
   - En del store sten på gangene i VF er blevet fjernet.
   - Lapidariet i Vor Frue er blevet beplantet.
    

  • Kirkeværge:
   - Johnn: Samlingsstedets ombygning. Uge 23: Foldedør sættes op. Uge 24: Gulv lægges. Uge 25: Gardiner sættes op. Uge 26: Møbler leveres.
   - Bodil: Menighedsrådsmøde planlagt d. 18/6 i Vor Frue kan ikke lade sig gøre pga. ombygning. Derfor bliver mødet d. 18/6 rykket til Vindinge og mødet d. 18/8 bliver rykket til Vor Frue.
    

  • Kasseren:
   - Budget 2021 kommer op på menighedsrådsmødet d.18/6.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.

6. Belysning på sognegården:

- Erik informerede om at der er blevet stjålet 2 lamper ved Sognegården.
Vi besluttede at den på terrassen ikke bliver erstattet men at der bliver sat en boks op til at skjule ledningerne.
Ny lampe ved toilet bliver erstattet af en type magen til dem ved kirkegårdsmuren.
- Erik forslår at der kunne komme lys på skiltet ”Sognegården” som tændes sammen med lyset ved indgangen. Vi besluttede at indhente tilbud på dette.

7. Aktionsliste:

Tilbud på lys jf. punkt 6 blev tilføjet.

8. Eventuelt:

- Else-Marie: Er det muligt at leje Sognegården og Samlingsstedet i øjeblikket?
Der må kun udlejes til kirkelige formål svarede Erik.
- Else-Marie: Tak til personalet og præster for indsatsen i Corona tiden.
- Blomsterkasser var sat op ved vejen i Vor Frue med forårsblomster ved en fejl. De er fjernet igen,  men de kommer retur om 3 uger med sommerblomster i.

Næste møde er i Sognegården torsdag d. 18. juni 2020.