Beslutningsprotokol 17/3 2022

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Seth Johnn Fjeldsted, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Jørn Blædel Zinglersen, Marianne Lauritzen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Lotte Søndergaard Møller

Afbud: Heidi Frost Andersen, Kjeld E- Sørensen, Karina Ankjær Johansen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Behandling af årsregnskab 2021:

Årsregnskabet for 2021 som er påført stemplet:

Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Regnskab 2021, Afleveret d. 11-02-2022 10:10

blev gennemgået, drøftet og herefter godkendt.

4. Årsregnskab Folkekirkens Skoletjeneste SKIBET 2021:

Erik gennemgik årsregnskab for Folkekirkens skoletjeneste SKIBET som er en del af vores regnskab.

5. Biskopvalg – drøftelse:

Sofie kom med et oplæg til inspiration for en efterfølgende drøftelse omkring det kommende Biskopvalg.

6. Orientering:

•                     Formanden:

- MentorNet Roskilde har kontaktet os og sendt information om deres arbejde.

- Der er budgetsamråd torsdag d. 31/3 2022. Tilmeldte: Erik, Jeanett, Martin og Else Marie.

•                     Præster:

- Sofie:

  - Intet at berette.

- Thomas

  - Vindingedagene fylder meget i øjeblikket.

•                     Kontaktperson:

- Stephan har en ide om at have nogle unge mennesker til at arbejde i sommerperioden på kirkegården.
  Menighedsrådet bakkede op om ideen.

- Sangersituationen i øjeblikket. Lise er sygemeldt, Stine er tilbage fra orlov pr 1/3 og Louises ansættelse er
  forlænget til og med april.

•                     Aktivitetsudvalg:

- Vi har haft 3 foredrag i foråret.

- Foredrag i Kulturcenteret d. 27/9 2022 med Rasmus Birkerod, Sidste nyt fra Israel og Palæstina.

- Sogneudflugten går til Fjenneslev kirke & Holmegårds glasværk d. 1/6 2022.

- Torsdagstræf er løbet af stabellen første gang i år med 18 deltagere.

•                     Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

- Hanne informerede om hvad der rør sig på kirkegårdene.

- Vi har kirkegårdsvandring d. 2/4 2022.

•                     Kirkeværge:

- Lamper på gangen op til Vor Frue kirke er lavet.

                      - Varmen i Vor Frue kirke virker igen.

•                     Kasseren:

                      - Intet at berette.

                       - Sofie informerer på vegne af Heidi om at Frej er startet i arbejdsprøvning 2 timer om ugen.

•                     Øvrig orientering:

- Intet at berette.

7. Himmelske dage:

- 26/5 kl. 14 er der åbningsgudstjeneste ved De Himmelske dage i Roskilde.
  Menighedsrådet besluttede at vi ville stå for kirkekaffe efter gudstjenesten i en af de opstillede boder.
  er skal laves kaffe til 300 mennesker.

Maiken laver kage til alle.

Bodil brygger kaffe i Vor Frue.

Mette brygger kaffe i Vindinge

Erik transporterer kaffe.

Erik og Mette står i boden. Flere er meget velkomne til at støde til hvis der bliver mulighed for det.

Huskeliste: Kagespader, servietter og gummihandsker.

Sofie foreslog at Menighedsrådet støttede op omkring De Himmelske dage og tilbød Menighedsrådsmedlemmerne et indgangsarmbånd til dem der har mulighed for at deltage.

Menighedsrådet besluttede at godkende Sofies forslag.

- Søndag d. 29/5 i Kristi Himmelfarts weekenden vil der ikke være gudstjeneste i nogle af vores kirker. Der er
  Festgudstjeneste i Domkirken kl. 10.00.

- Fælles 2. Pinsedagsgudstjeneste d. 6/6 afholdes i domkirken i stedet for i folkeparken kl. 10.00.

8. Samlingsstedets ombygning:

- Mette gennemgik de nyeste tegninger og informerede om arbejdet med ombygningen/udvidelsen.

9. Aktionsliste:

- Kort med henholdsvis Vor Frue og Vindinge kirke på slettes.

10. Eventuelt:

- Bodil: Har man overvejet forsatsvinduer i Vor Frue kirke? Erik svarede nej, men at det kan tages
  op på et senere menighedsrådsmøde hvor vi skal tale om budget 2023.

- Hanne: Hvordan stiller præsterne sig i forhold til vielse af par af samme køn? Sofie svarede at det gør både Thomas og
  jeg gerne.

Næste møde er d. 19. april 2022 i Samlingsstedet i Vor Frue.

 

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

Karina Ankjær Johansen

Afbud

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

Afbud

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen