Beslutningsprotokol 18/6 2020

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 19.00 i Sognegården

Til stede: Bodil Frantsen, Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Seth Johnn Fjeldsted, Thomas Feddersen, Heidi Frost Andersen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen

Afbud: Mona Sørensen, Brian Jimmy Nielsen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Et nyt punkt 7. Udlån af kirke som øvelokale for sanger og et nyt punkt 8. Ansættelsesudvalg blev indført.
De oprindelige punkter 7,8,9 og 10 blev rykket til punkt 9, 10, 11 og 12.
Derefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

1. Genåbning af kirken/kirkeliv:

- Erik: Lille KirkeNyt er blevet husstands omdelt i sidste weekend.
- Thomas: Svært at planlægge kirkelivet længere frem i tiden. Alt kan ændres fra dag til dag.
Der er plads til 50 kirkegængere i Vindinge og 48 i Vor Frue hvis de kan sidde ved siden af hinanden.
Nadver i 10.30 gudstjenesterne. Nu med pincet til uddeling af oblater.
- Sofie: Det har stor betydning for konfirmationer, bisættelser mm., med antallet af kirkegængere.
Vi læser retningslinjerne grundigt, reagerer på dem og melder ud til personale, menighedsråd m. flere.
Der kommer formentlig nye retningslinjer i starten af juli og igen i starten af august.
Vi har dobbelt gudstjenester for sidste gang på søndag.

4. Synsrapporter:

Synsrapporter var sendt ud som bilag inden mødet og da ingen havde nogle ændringer, blev de godkendt og underskrevet af formanden.

5. Budget 2021:

- Erik: Informerede om en snak han har haft med den ene nabo til Samlingsstedet.
Naboer vil gerne have revet hækken ned og sat rækværk op.
Hvem ejer hækken? Det gør vi så vidt vi kan se.
Hæk er pænere end hegn gav Mette, Else-Marie, Bodil m. flere deres synspunkt på.
Det blev besluttet at nedsætte et beplantningsudvalg i Samlingsstedet: Bodil, Marianne og Erik.
- Marianne:   Gulvet i køkken har ikke fået lagt gulv ligesom resten af Samlingsstedet. Kan vi ikke få lagt gulv i køkken?
Johnn undersøger pris på gulv i køkkenet.
- Thomas: Der er Ikke plads til en serveringsvogn. Et køkken hvor man næsten ikke kan gå forbi hinanden. Den store sal bruges som gennemgang til køkkenet når man bruger den lille sal.
Handicaptoilet bliver løftestang for et nyt projekt med både køkken, ny gang og toiletforhold.
-De forslåede anlægs ønsker der var sendt ud som bilag blev drøftet og menighedsrådet besluttede at bibeholde projekt 3 Nyt lydsystem i Vindinge kirke og projekt 4 Hinkerude og trædesti med tekst og symboler ved Vindinge sognegård.
Projekt 1+2 slettes og bliver erstattet af en ansøgning om penge til en arkitekt som skal lave forslag til nyt køkken og handicaptoilet i Samlingsstedet. Vi ansøger om kr. 75.000.

Det foreløbige budget for 2021, mærket med:
Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2021, , Bidrag budget afleveret d. 18-06-2020 20:40
blev gennemgået, drøftet og godkendt.

6. Orientering:
  • Formanden:
   - Niels har sagt op for at gå på pension. Erik læste et brev op fra Niels.
   - Træ gravsten som gravstedsejer har bedt om at få godkendt blev godkendt.
   - Møbler bæres ind i Samlingsstedet d. 22/6: Johnn, Martin og Erik.
   - Stiftsdag 13/9. Tilmelding inden 20/8 til kirkekontoret.
   - Kirsebærtræer er gået ud på ny kirkegård. Tilbud er indhentet på at få dem fjernet.
   Vi fælder dem selv og får dem rodfræset af entreprenør.
   - Ros til Vindinge kirkegård på Facebook fra en deltager til en bisættelse.
    
  • Præsten:
   Sofie:
   - Retningslinjer gør at vi ikke kan have dåb i højmessen. Derfor er der en del søndage hvor der er lagt en dåbsgudstjeneste lige efter højmessen.
   - Vi kommer til at bruge vikarer i efteråret for at komme igennem denne pukkel af dåb, konfirmationer m. flere.
   - Vindinge konfirmationer bliver måske delt på 3 tjenester afhængig af hvordan de kommende retningslinjer ser ud.
   Thomas:
   - Intet at berette.
    

  • Kontaktperson:
   - Vores kirkesangere stilling er på 8 timer. Vi har nogle dygtige kirkesangere og vil gerne bruge dem til torsdagstræf, skolernes juleafslutning, koncertgudstjenester og andre ting.  Kan vi hæve timetallet til 10 timer? Give dem et tillæg i en periode?
   Menighedsrådet besluttede at give dem et tillæg i en periode og så tage det op til drøftelse om det skal være en fast ændring af timetallet på et senere tidspunkt.
   - Medarbejder udviklingssamtaler er i gang og færdiggøres på næste fredag.
    

  • Aktivitetsudvalg:
   - Intet at berette.
    

  • Kirkegårdsudvalg:
   - Erik informerede omkring en sag vi har med en gravstedsejer.
    

  • Kirkeværge:
   - Viste billeder fra salen i Samlingsstedet.
    

  • Kasseren:
   - Intet at berette.
    

  • Medarbejderrepræsentant:
   - Intet at berette.

7. Udlån af kirke som øvelokale for sanger:

En sanger har forespurgt om lån af Vor Frue kirke, til at træne sin stemme, 4-5 gange om ugen.
Menighedsrådet drøftede det og besluttede at det kan vi ikke imødekomme.
Erik svarer ansøger.

8. Ansættelsesudvalg:

Da Niels går på pension nedsættes følgende ansættelsesudvalg: Else-Marie, Erik, Mette, Thomas og Sofie.
Udvalget bad om lov til at kunne definere stillingen, da der ikke er menighedsrådsmøde før en job annonce skal sættes i avisen.
Menighedsrådet sagde god for dette.
Pia og sangere bør inviteres med til prøvespil i kirken.

9. Orienteringsmøde vedr. MR valg 2020:

Hvem siger hvad på dagen:
Velkomst: Erik
Valg af dirigent: Erik
Orientering om arbejdet: Erik
Bygninger: Johnn
Kirkelige aktiviteter: Præster
Kirkegård: Brian
Regnskab: Jeanett
Personale: Mette
Vigtigt at alle prøver at rette henvendelse til mulige emner face to face og få dem til at stille op.
Vi skal bruge 5 i Vor Frue og 7 i Vindinge.

10. Belysning på Sognegården og Samlingsstedet:

- Erik præsenterede tilbud på ny lampe ved Toilettet i Vindinge, lys på skiltet ”Sognegården”, Lys på skiltet ”Samlingsstedet” og lys på den nye parkeringsplads i Vindinge.
Menighedsrådet besluttede at iværksætte det hele undtaget lys på den ny parkeringsplads i Vindinge. Der skal tages beslutning med hensyn til antal lamper før end vi kan iværksætte det.
- Bodil efterspørger udskiftning af 2 lamper ved indgangsdørene og en ny lampe ved skraldespandene i Samlingsstedet. Bodil og Martin indhenter tilbud på dette.

11. Aktionsliste:

”Tilbud på lys på Sognegård indhentes” skal slettes.

12. Eventuelt:

- Intet at berette.

Næste møde er i Samlingsstedet tirsdag d. 18. august 2020.