Emil og Stine Frederiksen

Gravstenens tekst:

Gartner         Emil Frederiksen 1879 – 1964

Stine Frederiksen 1881 – 1967

”Frederiksens Frugtplantage” i Lillevang (Lillevangsvej 3) blev grundlagt af Emil Frederiksen i 1905.

Fødegården i Kyndeløse

Emil Ludvig Frederiksen blev født den 31.1. 1879 som søn af gårdejer Johan Frederiksen og Emma Kathrine Pedersen på ”Stensbølgaard” i den lille landsby Kyndeløse vest for Kirke Hyllinge. Johan Frederiksen var søn af Frederik Schou og Bodil Larsdatter, som overtog gården i 1820erne, og blev selv født omkring 1835.


Johan og Emma fik en talrig børneflok, og Emil var den 4. i rækken og født den 31. januar 1879. Omkring 1903 overtog hans ældste bror, Kristen Julius Frederiksen, fædrenegården med gamle Johan på aftægt.
Emil Frederiksen var tidligt havebrugsinteresseret og kom 1895-95 på Rødkilde Havebrugsskole. Efter en vinter på Askov Højskole 1899-1900 blev han udlært gartner. I sin søgen efter en ejendom til sig selv fandt han en nyoprettet lille gård i Vindinge Lillevang.
Ejendommen i Vindinge Lillevang Ejendommen i Vindinge Lillevang
I 1903 havde Vesterhøjgaard i Vindinge solgt sin ubebyggede lillevangslod (matr.nr. 4) på 18½ tønde land til Peder Olsen fra Hedehusene. Han opførte de bygninger, som med senere tilføjelser står den dag i dag. Under opførelsen opholdt han sig midlertidigt i Hedegårdene i Sankt Jørgensbjerg sogn, og her døde han 51 år gammel den 27.7. 1903 og efterlod sig hustruen Birthe Nielsdatter ”af Vindinge Lillevang” og 3 børn, deriblandt den 22-årige datter Karen Kirstine. Året efter, den 17. august 1904 begik hans 50-årige enke ifølge kirkebogen ”selvmord ved hængning”. Dødsboet blev derefter solgt til hørkræmmer Hans Christian Henriksen fra København. Af ham købte Emil Frederiksen ejendommen i 1905.Ved folketællingen i 1906 nævnes Emil Frederiksen som gårdejer, 27 år og ugift. Hos sig på gården havde han sin 3 år yngre lillebror, Theodor, og sin 6 år yngre lillesøster, Dorthe. Han har nok kunnet bruge deres hjælp til færdiggørelsen af bygningerne og indflytningen.Den 1. juni 1910 giftede Emil sig med Peder Olsens og Birthe Nielsdatters nu 29-årige datter, Karen Kirstine Olsen ”af Vindinge Lillevang”. Hvad der blev af hendes 2 forældreløse søskende, ved jeg ikke.
Frugtplantagen Frugtplantagen
Da Emil Frederiksen overtog ejendommen havde den en besætning på 2 heste 6 køer og et svin. 40 år senere ved 2. verdenskrigs afslutning var besætningen på 2 heste, 7 køer, 2 stk. ungkvæg og 3 svin – ikke nogen voldsom udvikling, kræfterne blev brugt på ”frugtplantage og havesager”. Emil Frederiksen kørte fra starten sine varer til
Stændertorvet i Roskilde og solgte dem der. I 1911 havde de en 17-års karl til hjælp på gården, men i 1916, da de havde fået en datter, Bertha Katrine (f. 1.1. 1913), og en søn, Poul Schou (f. 8.11. 1915), var han erstattet af en 22-årig tjenestepige. Til gengæld havde de 2 menige soldater fra Tunestillingen indkvarteret. Poul havde fået sin oldefars efternavn, Schou,  som mellemnavn!
I 1921 havde Emil og Kirstine, kaldet Stine, fået deres sidste barn, Ingrid Johanne, f. 31.3. 1919. Og nu var der både karl og pige på gården. I 1925 var de ældste piger så store, at der kun behøvedes en karl til hjælp. I 1930 klarede de sig alene med de fire børns hjælp, den ældste pige, Bertha, var da 17 og Poul var blevet 15 år.
Fra 1938 gik Poul for alvor ind i arbejdet på frugtplantagen og overtog torvetjansen hver lørdag. I folketællingen 1940 kaldes han gartner. Foruden ham var nu kun den yngste søster Ingrid på 21 hjemme, hvor hun arbejdede som syerske.
Fra april 1939 til april 1942 – de første besættelsesår – var Poul formand for Vindinge Idrætsforening, hvor han traf Edith Thomsen fra Ørnemosegaard. De blev gift i 1942 og flyttede i lejlighed i Roskilde.


Arvtagerne Arvtagerne
I 1947 overtog Poul og Edith frugtplantagen og flyttede ud på Lillevangsvej 3 med deres ældste barn. Emil og Stine flyttede ind i de unges lejlighed på Vindingevej, men fortsatte mange år med at tage ud og hjælpe til på ejendommen på Lillevangsvej, hvor de arbejdskrævende kreaturer nu forsvandt. Historien om frugtplantagen de følgende år kan læses på Lokalhistorisk Forenings hjemmeside.
I 1964 døde Emil Frederiksen og i 1967 Stine Frederiksen. Poul og Edith arbejdede på frugtplantagen, til de var langt op i årene, godt hjulpet af sønnen Vagn, som i 2006 købte ejendommen – og i øvrigt har en søn, der hedder Emil.
Som en lille krølle på historien kan det nævnes, at Emil Frederiksens fødegård ”Stensbølgaard” stadig er i slægtens eje og i dag drives økologisk af en ny Johan Frederiksen og hans kone Kirsten Sivertsen. De har opkøbt og forpagtet op mod 200 hektar, holder 120 mælkekøer af rød dansk malkerace og driver en stor gårdbutik.


Helge Land Hansen
Vindinge Lokalhistoriske Forening

Familien Frederiksen foran stuehuset ved Emil og Kirstines sølvbryllup i 1935. Til venstre sønnen og arvtageren Poul, til højre døtrene Ingrid, Esther og Bertha.


Emil Frederiksen med barnebarnet Poul Emil på frugtplantagen ca, 1950. Frugten blev samlet ind i store kurve. Bemærk åget, som lagde vægten op over skuldrene.
Emil Frederiksen med barnebarnet Poul Emil på frugtplantagen ca, 1950. Frugten blev samlet ind i store kurve. Bemærk åget, som lagde vægten op over skuldrene.


Lillevangsvej 3 med hele frugtplantagen før vejudvidelserne i 1960erne og senere. I baggrunden ses Kærdal og til højre den store sø.
Lillevangsvej 3 med hele frugtplantagen før vejudvidelserne i 1960erne og senere. I baggrunden ses Kærdal og til højre den store sø.


Luftfoto fra o. 1975.
Luftfoto fra o. 1975.


Poul Frederiksen bag sine æbler på Stændertorvet i Roskilde i 1970erne.
Poul Frederiksen bag sine æbler på Stændertorvet i Roskilde i 1970erne.


Emil og Kirstine Frederiksens gravsten
Emil og Kirstine Frederiksens gravsten
Peder Olsen og Birthe Nielsdatters gravsten står også på vores Minde-Kirkegård, da Peder og Birthe bliver omtalt i beretningen om Emil og Stine.
Peder Olsen og Birthe Nielsdatters gravsten står også på vores Minde-Kirkegård, da Peder og Birthe bliver omtalt i beretningen om Emil og Stine.


Peder Olsen og Birthe Nielsdatters gravsten står også på vores Minde-Kirkegård, da Peder og Birthe bliver omtalt i beretningen om Emil og Stine.

  Vor Frue og Vindinge Sogne
  ·   Tingvej 12, Vindinge, 4000 Roskilde
      Tlf.: 21 13 37 07
      vindinge.sognroskilde@km.dk