Agnes Marie og Hermann Dahl Jakobsen - Smeden

Agnes Marie og Hermand Dahl Jakobsen

I 1920erne var der 3 smede i Vindinge, som der havde været gennem generationer. Så da smed Frederiksen (Ved Kirken 3) i 1930 som 74-årig afgik ved døden, blev der plads til en ny. Samme år påbegyndte Hermand Dahl Jakobsen byggeriet af sin nye smedje på Tingvej 29.

Dahl Jakobsen var født den 4.7.1904 i Hørve ved Vallekilde som søn af jernbanearbejder Lars Peder Jakobsen og Marianne, f. Nielsen. Han blev udlært i sin fødeby og fik plads som smed på Tølløse gods, hvor han traf sin tilkommende Agnes Marie (f. 16.3.1905), der var stuepige på godset, men stammede fra Jylland. Senere fik han plads i Marbjerg, og i 1929 kom han til Vindinge og fik plads som svend hos smedemester Jens Jørgen Iversen, indtil han blev selvstændig. Forinden havde han kørt rundt til bønderne for at sikre sig, at kundegrundlaget var i orden.

Den 27.9.1931 blev Dahl Jakobsen gift med Agnes. De boede i starten på 1. sal hos Birthe Israelsen på Tingvej 20, hvor deres første barn Anne Lise blev født den 13.10.1932. I 1936 stod beboelseshuset – et pudset træhus – færdigt, og her fødtes Jytte den 15.7.1937 og Johan 3.11.1943.

Dahl Jakobsen kaldte sin nye smedje ”Vindinge Smede- og Maskinværksted”, hvilket faldt nogen for brystet, som fandt det upassende i en landsby. Et par regninger fra høsten (juli- august) 1933 til Lundbjerggaard på den anden side af gaden viser vigtige sider af det daglige arbejde: 4 gange repareret selvbinderen, 8 gange skærpet eller udskiftet skær (på maskiner eller redskaber), skoet 3 heste, 3 gange lappet cykel, omlagt en hjulring, repareret kedel, smedet 20 søm, udskiftet et spadeskaft, repareret jumben (to-hjulet, let enspændervogn) og dobbeltploven. Arbejdet med vandværket deltes mellem Ejler Iversen og Dahl Jakobsen, som indtrådte i bestyrelsen i januar 1934. Arbejdet med vandledningerne til ”Den østre gade” (Kærvej) blev også overladt til de to i fællesskab. Og man mener, det var Dahl Jakobsen, som i 1930erne opstillede den høje jern-vandpumpe i Smedestræde, som fungerede helt op til 1950erne. Dahl Jakobsen havde altid en smedesvend, og vi kender navnene på flere af dem.

Dahl Jakobsen var medlem af Vindinges frivillige brandkorps, og for sin indsats ved branden på Mindstrupgaard fastelavns søndag 1954, hvor besætningen blev reddet, fik han anerkendelse og et sølvbestik som tak. Han døde den 4.7.1977 og Agnes den 24.4.1993.

Vindinge smede og markværksted

Smeden foran sit værksted

Værkstedet med den nye mester i søndagstøj

Smeden år ca. 1941

Familien ved datter 2´s dåb

Smedens kone Agnes og datter Annelise Smedens kone Agnes med sønnen Johan

Smeden på sin cykel

Smeden ved sin ambolt

Smedens kone Agnes lavede regnskab

Smeden og hans nye motorkøretøj

Smedens nye bil, 1956

Smeden og konen ved deres datters bryllup

Smedeværksted med tilbygning

Middagshvil for smeden og konen

Smedens svigerforældre

Agnes Marie og Hermann Dahl Jakobsens gravsten