Det Danske Bibelselskab

Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og fremme bibelbrug.

Desuden hjælper Bibelselskabet med at rejse penge til det internationale bibelarbejde, der støtter kristne mindretal i verden, mennesker der lever i samfund, hvor de har svært ved at udøve deres kristne tro og derfor er taknemmelige for den støtte de kan få igennem Bibelselskabet.

Der samles ind til formålet i perioden Nytårsaften til og med Fastelavn.

Det Danske Bibelselskabs logo