Boline og Anton Larsen

Boline og Anton Larsen, Mørbjerggaard

Det imponerende ”gravmæle” over Boline og Anton Larsen svarer helt til den position, som Mørbjerggaard (matr.nr. 11) havde som slægtsgaard gennem 6 generationer, efter at Peder Hansen overtog den i 1734. Den er samtidig et minde om nedlæggelsen og udstykningen af gården i slutningen af de ”vilde” 1960ere.

Ved delingen af Københavns Universitets gods mellem dets 5 gårde fik Mørbjerggaard sine mere end 80 tdr. land gode jord søndenud fra gården, så den kunne blive liggende sydligst i  landsbyen og nyde godt af det store gadekær, der dengang strakte sig som en sø helt over mod Mørbjerggaard.

Bolines far, Rasmus Jensen, overtog gården i 1888 på et tidspunkt, hvor landbrugskonjunkturerne var på toppen. Og mens mange gårde fik nyt stuehus i de følgende år, nyopførte Rasmus Jensen hele sin gård i 1890-94. Den firlængede bindingsværksgård blev erstattet af en trelænget med avlsbygninger i grundmur og en statelig hovedbygning i gule sten med kælder under halvdelen, skifertag og 3 skorstene. Man kom kørende ind på gårdspladsen gennem en åbning i den lave mur, der afgrænsede gårdspladsen mod nord.

Fra 1950erne var gårdoverdragelserne til næste generation af mange grunde blevet vanskeligere. Boline og Anton Larsen havde en datter, Aase, som var tandtekniker og som 29-årig i 1957 blev gift i Roskilde Domkirke med en 22-årig gårdmandssøn fra Kregme. Men både dette og et følgende ægteskab med en gårdejer fra Ugerløse kuldsejlede. 

1967/68 solgte Anton Larsen gårdens bygninger og de nærmeste 20 tdr. land til murermester Tage Nielsen, der udstykkede dem i Mørbjergparken og Mørbjergvænget. 1968/69 byggede Anton Larsen til sig selv og Boline en villa på en parcel fra gården på Kærvej 14. Boline døde på gården den 16.6. 1969, 77 år gammel, og kort før jul samme år brændte dens avlsbygninger. Anton Larsen døde den 10. februar 1971, 82 år gammel hos datteren Aase Dyreholt på Kærvej 14. 

Bolines forældre Rasmus Jensen og Dorthea med deres 3 piger: Inge til venstre, Anna i midten og Boline til højre (ca. 1905).

Bolines forældre Rasmus Jensen og Dorthea med deres 3 piger: Inge til venstre, Anna i midten og Boline til højre (ca. 1905).

Boline som konfirmand o. 1905.

Boline som konfirmand o. 1905.

Luftfoto af Mørbjerggaard ca. 1936. Bemærk den store have og bevoksningen, som trods fældninger i 1970erne efter salget til Tage Nielsen stadig fylder godt på "Trekanten". Læg også mærke til den nye Tunevej til højre og vejene til Øde Hastrup og til Ørnemosegaard og Søndergaard øverst til venstre.

Luftfoto af Mørbjerggaard ca. 1936. Bemærk den store have og bevoksningen, som trods fældninger i 1970erne efter salget til Tage Nielsen stadig fylder godt på "Trekanten". Læg også mærke til den nye Tunevej til højre og vejene til Øde Hastrup og til Ørnemosegaard og Søndergaard øverst til venstre.

Tegning af Mørbjerggaard

 

Anton og Boline Larsens gravsten