Beslutningsprotokol 21/4 2020

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 19.00 på SKYPE

Til stede: Erik Johannes Larsen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Mette Rasmussen, Seth Johnn Fjeldsted, Brian Jimmy Nielsen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Mona Sørensen, Heidi Frost Andersen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Else-Marie Høgstrup

Afbud:

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering:
  • Formanden:
   - Lone har fået en ny løvsuger.
   - Ny bøgehæk ved VF – skal vandes. Johnn lave vandhane. Laves i morgen.
   - Varmepumpe er næsten færdig. Vibeke laver beplantning rundt om den.
   - Sti bag ved kirkegård. Kommunen har udsendt projektmateriale. Det indebærer salg af vores jord ved gennemgangen af hækken. Alt er ikke endeligt på plads, men vi forventer det går i orden.
   - Samlingsstedet. Der er malet. Foldedør er taget ned.
   - Gelænder er bestilt til den indgang på Ny Vindinge kirkegård.
    

  • Præsten:
   Sofie:

   - Vi har stoppet forårs kirkebladet, da vi fik Coronaudmeldingen.
   - Alt (alle gudstjenester og arrangementer) er aflyst og hvordan kan vi være kirke i denne tid?
   - Vi er blevet meget Facebook aktive.
   - Plancher med tekster til fordybelse blev sat op på kirkegårde i påsken og efter påske blev nye sat op.
   - Der blev givet mulighed for at få sat Påskehilsen sat op i sognegården og på A-bukke ved kirkegården i Vor Frue. Der var ikke mange hilsner i Vor Frue, men okay i Vindinge.
   - Konfirmander har lavet Påske opgaver som blev vist på Facebook.
   - Der er blevet lavet videofiler med miniprædikener og påskesalmer til Facebook og Hjemmeside.
   - Der var mulighed for at afhente blomsterløg i påsken ved begge kirker.
   - Dagbladet kontaktede Sofie omkring gudstjeneste videoer til SN. Vi sendte 2 afsted og har siden modtaget et takkebrev for dette.
   - Dåb og bryllupper er blevet udskudt i store mængder. Af den grund vil der være mulighed for at vælge dåb eller vielse på næsten alle lørdage i efteråret.
   - Bisættelser er der afholdt 5 af. Der må være 16 kirkegængere til en bisættelse.
   Svært at holde bisættelser under disse forhold, men efter forholdene er det gået rigtig godt.
   - Alt personale har været fleksibel i denne tid og ligeledes er der god opbakning fra Menighedsrådet når der er behov. Tak.
   - Personalet spiller banko sammen hver for sig på torsdag.
   Thomas:
   - I forbindelse med Corona er jeg blevet medlem af katastrofeberedskabet og har været på kursus omkring dette.
    

  • Kontaktperson:
   - Har holdt møder med Sofie. MUS samtaler bliver sat i gang når vi igen må mødes.
    
  • Kirkeværge:
   - Flagsnor i VF sat op.
   - Hegnet ved den nye åbning på kirkegården i Vindinge er gået løs, men vil blive lavet igen snarest.

3. Samlingsstedet – ombygning v/Johnn:

- Johnn gav en status på projektet.
- Den økonomiske status på projektet blev drøftet.
- Endelig bestilling af gardiner blev godkendt.
- Endelig bestilling af møbler blev godkendt.
- Salene og depot rum skal være tømt inden udgangen af uge 22.
- Uge 23 Foldedør sættes op.
- Uge 24+25 Gulv lægges.
- Uge 26 Møbler leveres.
- Bodil: Hvad med hul under scenen og møblerne derinde?
Johnn svarede at møbler bliver kørt væk og der laves en form for reol.
- Heidi prøver at sælge stolene. Alternativt skal Kirkens korshær have mulighed for at få dem.
De skal være væk inden udgangen af uge 22.
- Udvalget holder møde i Samlingsstedet tirsdag d. 28/4 kl. 9.00.

4. Menighedsrådsvalg: Fastsættelse af antal medlemmer i MR.:

- Valgportalen er åbent.
- Vi har mulighed for at have mellem 9-13 Menighedsrådsmedlemmer. I dag er vi 10.
Menighedsrådet besluttede at der skal sidde 12 menighedsrådsmedlemmer i rådet.
De 7 skal være fra Vindinge og fra Vor Frue skal der være 5.

5. Ny fastsættelse af dato for syn:

- Onsdag d. 3/6 2020. Startende i Vindinge kl. 10.00.

6. Genåbning af kirken v/præsterne:

Vi har ikke fået retningslinjer endnu, for hvad der bliver tilladt i tiden efter 10. maj. På den ene side vil vi gerne være på forkant og begynde at planlægge, på den anden side ved vi ikke noget om, hvilke rammer vi får eller om lukningen fortsætter. Så de følgende overvejelser er gætværk.

- Hvis det bliver muligt at afholde gudstjenester på cirka samme vilkår som vi holder bisættelser nu, betyder det at der må komme 16 kirkegængere ad gangen. Vi må i givet fald tænke på, dels at lave en form for tilmelding på hjemmesiden, dels at dublere gudstjenesterne, fx kl. 9 i den ene kirke og kl. 10.30 i den anden.
- hvis det bliver tilladt at lave arrangementer, kunne vi tænke på en form for sangarrangement, enten i kirken, sognegården eller udendørs afhængigt at retningslinjerne. Vi tænker også på ”kør-selv-udflugter”, hvor vi mødes et sted og drikker kaffe eller spiser frokost sammen. Gåture i en eller anden form bliver måske også en mulighed.
- Ideer efterlyses.
- Under alle omstændigheder påtænker vi at tage forbi dem, vi ofte ser i kirken, for personligt at overbringe en hilsen og et lille program, for det der kommer til at ske. Efterspørger input til, hvem der skal have besøg. Derudover selvfølgelig almindelig annoncering på Facebook, med opslag osv.

7. Kvartals- og likviditetsrapport v/Jeanett:

Kvartalsrapporten for 1. kvartal blev gennemgået, godkendt og underskrevet.
Likviditetsrapporten blev gennemgået.

8. Eventuelt:

Der kom intet til eventuelt.

Næste møde: Onsdag d. 27/5 2020 i Sognegården