LÆS FØRST......

Det er muligt at leje Sognegården i Vindinge og Samlingsstedet i Vor Frue til visse tilfælde, men de to steder er ikke egentlige festlokaler. Formålet med Sognegården i Vindinge og Samlingsstedet i Vor Frue er først og fremmest at de to bygninger skal danne rammen om Vindinge og Vor Frue kirkes aktiviteter. I det omfang kirkerne ikke selv skal bruge lokalerne, er det dog muligt for klubber og foreninger, hjemhørende i Vor Frue og Vindinge sogne, at låne og for private bosiddende i Vor Frue eller vindinge sogne at leje dem, så længe det er i respekt for og under hensynstagen til de kirkelige aktiviteter. Man skal blandt andet have forståelse for, at begge bygninger er arbejdspladser også i weekenderne (ansatte skal have adgang til kontorer og køkken), at tidspunkt for overtagelse og aflevering kan variere og derfor aftales fra gang til gang, og at beboere i Vindinge skal kunne gå til kirke og kirkegård uden at blive en del af andres private fest.
Se desuden hvem må leje? og hvem må låne? samt regulativerne for yderligere information