Beslutningsprotokol 18/5 2022

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Bodil Frantsen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Seth Johnn Fjeldsted, Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Jeanett Bruntse-Olsen, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Lotte Søndergaard Møller, Heidi Frost Andersen, Kjeld E- Sørensen, Karina Ankjær Johansen

Afbud: Marianne Lauritzen, Mette Rasmussen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Anlægsønsker 2023:

- Kirke- og kirkegårdsudvalg v/Hanne:
Løvsuger til Vor Frue kirkegård: 15.000 kr.
3 bænke til Vor Frue kirkegård: 30.000 kr.
Hæk planter: 20.000 kr.
Grus og brosten: 25.000 kr.

- Kirkeværge, Johnn:
Kalkning af Vindinge kirke.

- Bodil:
Forsatsvinduer i Vor Frue kirke.

- Thomas:
Skab langs skråvæg på præstekontoret.

- Erik:
Renovering af Præstegård i stueetagen samt belægning i indkørsel jf. synsrapporten.

4. Himmelske dage:

Opsamling på opgaverne:
Maiken har styr på kage – Sættes i Samlingsstedet onsdag.
Bodil brygger 10 kander kaffe i Samlingsstedet.
Mette brygger kaffe i Sognegården.
Erik transporter kaffe og kage ind til Roskilde.
Huskeliste: Kagespader, servietter og gummihandsker.
Servering fra boden: Thomas, Mette, Bodil og Erik. Alle er velkomne til at møde ind og hjælpe.

Indkøb af armbånd til:
Erik, Thomas, Johnn, Heidi, Else-Marie, Bodil, Sofie og Karina.

Husk der er debatmøde mellem de 2 tilbageværende Biskopkandidater d. 28/5 i Palægården mellem kl. 13-14.

5. Orientering:

•                     Formanden:

- Intet at berette.

•                     Præster:

- Sofie:

  - Til vores børnearrangementer under Vindingedagene var der en del nye deltagere som vi ikke havde set
    før. Koncerten, Den lille Prins, var der dejlig mange deltagere til.
    Der vil være evaluering af Vindingedagene d. 24/5 2022.

- Thomas

  - Den fælles gudstjeneste 2. Pinsedag foregår i Domkirken.
  - 2 dages konfirmation er vel overstået. 31 stk. blev konfirmeret.

•                     Kontaktperson:

- Har haft en snak med Stephan.
  De unge mennesker er godt i gang.
  Stephan giver udtryk for at organisation er lidt flydende. Alt det faglige er det kirke- og kirkegårdsudvalget
  der står for og alt vedrørende personale er det kontaktpersonen som står for.

•                     Aktivitetsudvalg:

- Vi har holdt møde her inden menighedsrådsmødet og der blev kastet mange bolde
  op til efterårets aktiviteter.
- Der er 43 tilmeldt til sogneudflugten.

•                     Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

- Har holdt møde med Stephan.
  Det går godt med ungarbejderne.
  Hækklipning klarer de selv.
  På grund af sæson travlhed er der kun tid til kerneopgaver indtil september.

•                     Kirkeværge:

- Gasfyret i Samlingsstedet kan vi ikke holde kørende ret længe mere.
  Erik fortalte at vi har adgang til vores anlægsmidler vedrørende tilbygningen. Så vi skal ikke vente med at
  indkøbe et nyt gasfyr.
- Der er møde i byggeudvalget fredag.

•                     Kasseren:

- Intet at berette.

•                    Medarbejderrepræsentanten:

- Vilvorde har været og pynte op til konfirmationen.
- Personalet har været i oplevelsescenter Nyvang på en dejlig personaletur.
- Frey har været i praktik i 14 uger a´ 2 timer.

•                     Øvrig orientering:

- Intet at berette

6. Kirke.dk abonnement:

Jeanett havde fået tilbud på at prøve et kirke.dk abonnement.
Menighedsrådet besluttet at prøve det et år.

7. Synsdato:

24/5 kl. 9.00 startende i Vor Frue kirke.
Følgende deltager: Heidi, Johnn, Erik, Kjeld, Bodil, Thomas, Sofie, Hanne, Martin og Niels.

8. Samlingsstedets ombygning:

- Byggetilladelsesansøgningen ligger hos kommunen.
- Arkitekten har lavet deres arbejde til udbudsprojekteringen.
- Landmåler er bestilt.
- De rum der skal rives ned kan der være giftige materialer i. Mangor og Nagel kommer med en vurdering omkring dette.
- På fredag til byggemødet skal der besluttes en masse detaljer vedrørende byggeriet.
- Aftaleformular mellem byggerådgiver og Menighedsråd er nu underskrevet.

9. Aktionsliste:

Julens aktiviteter og gudstjenester flyttes til behandling på menighedsrådsmødet d. 16/6 2022.
Billetsystem til jul flyttes til behandling på menighedsrådsmødet d. 16/6 2022.

10. Eventuelt:

Hanne: Er der kommer yderligere ud om Landemode 2022? Ikke på nuværende tidspunkt.

Næste møde er d. 16. juni 2022 i Sognegården i Vindinge.

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

Afbud

Karina Ankjær Johansen

 

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

Afbud

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

Sofie Frost Bondorf

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen