Beslutningsprotokol 13/6 2017

Referat af Menighedsrådsmøde d. 13. juni 2017 i Sognegården, Vindinge

I mødet deltog:

Erik Larsen, Else- Marie Høgstrup, Mona Sørensen, Bodil Frantsen, Mette Rasmussen, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Peter Schouboe, Seth Johnn Fjeldsted, Sofie Frost Bondorf (Præst), Karina Johansen (Sup), Nina Degn (Sup), Heidi Frost Andersen (Medarbejder rep)

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Foreløbige driftsbudget 2018.

Foreløbige driftsbudget 2018 med påtegning:

Vor Frue-Vindinge Sognes2.  Menighedsråd, CVR-nr. 21683728, Budget 2018, Bidrag budget afleveret d. 09-06-2017 10:21

blev godkendt.

3. Kontraktudløb Roskilde Kirkegård.

Det bliv besluttet ikke at indgå en ny kontrakt, men at ansætte en graver, så vi fremover selv varetager hele driften af kirkegårdene i Vindinge. 

4. Mødedatoer 2017: 

Vor Frue 17/8 – Vindinge 19/9 – Vor Frue 24/10 og Vindinge 29/11.

5. Eventuelt.

Intet til eventuelt.