Beslutningsprotokol 24/8 2021

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 24. juni 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Beslutningsprotokol

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Marianne Lauritzen, Jeanett Bruntse-Olsen, Seth Johnn Fjeldsted, Bodil Frantsen, Lotte Søndergaard Møller, Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen, Jørn Blædel Zinglersen, Kjeld E. Sørensen, Heidi Frost Andersen, Thomas Feddersen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen

Afbud: Maiken Gotlieb Wilhelmsen, Karina Ankjær Johansen

Referent : Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Kvartalsrapport 2. kvartal 2021:

Kvartalsrapporten for 2. kvartal blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

4. Orientering:

•    Formanden:
       - Stiftsdag, Budgetsamråd og valg til Provstiudvalg og Stiftsråd.
       - Der bliver holdt et møde med kommunen vedr. stien bag kirkegården i Vindinge onsdag d. 25/8 2021.

•     Præster:
        - Sofie:
        Kirkenyt er på gaden og det er dejligt at turde lave et rigtigt et igen.

        Vi er spændte på hvor mange der kommer til efterårets arrangementer.
       Kulturinstitutioner mangler besøgende hører vi om, men efteråret må vise hvordan det kommer til at gå hos os.
       Vi har i mange år haft mange børn til arrangementer, men de sidste 2 år er de børn vokset og mange nye kommet             til. Der går formentlig et stykke tid før vi få dem alle ind i folden igen.

       Der bliver et konfirmationshold på 5 drenge i Vor Frue. Det er et lille hold, men godt hold, der gerne vil det og de               kender hinanden godt.

       Der er arbejdet en del på at se på hvad behovet for præster er i de forskellige sogne. Vi har hjulpet lidt til i                              Himmelev i en periode men det bliver nok lavet om så vi i stedet skal bistå i Domsognet. Ud over et
       konfirmationshold som vi plejer at have, vil der nok blive nogle bisættelser mm. vi skal hjælpe til med

       Høstgudstjenesterne nærmer sig her i september. Giv besked til Sofie eller Thomas hvis I har mulighed for at
       hjælpe.

       D. 12/10 2021 laver menighedsrådet mad i Kulturcenteret og vi har også brug for hjælp denne dag. Giv besked til
       Sofie hvis I kan hjælpe.

       - Thomas
       Der er 2 hold konfirmander i Vindinge på samlet 31 konfirmander.

       Ved uddeling af det nye Kirkenyt var der næsten ikke nok blade. Det skyldes de nye udstykninger i Vindinge hvor
       der på nuværende tidspunkt er 156 nye beboelser i Toftebuen og 62 i Lundbjerggård

•    Kontaktperson:
       - Vibeke har sagt op. Hun havde sidste dag d. 15/8 2021.
       Der er blevet annonceret efter en ny graver. Ansøgningsfristen var d. 19/8 2021.
       Der er indkommet 17 ansøgere. Vi har valgt 3 mulige emner ud hvor de 2 kommer til samtale torsdag d. 26/8 2021.
       Erik, Hanne, Marianne og Kjeld deltager i samtalerne.

               •   Aktivitetsudvalg:
                     - Intet at berette.

               •   Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
                     - Hanne informerede om tingenes tilstand på kirkegårdene.

                     Tom Malling leverer arbejdskraft til kirkegårdene i perioden hvor vi mangler en graver.          

               •   Kirkeværge:
                     - De nye nedløbsrør ved Vor Frue kirke er stjålet og der arbejdes på en løsning på at få sat en anden type nedløbsrør
                     op.

               •  Kasseren:
                    - Intet at berette.

               •  Medarbejderrepræsentanten:
                    - Intet at berette.

               •  Øvrig orientering:
                    - Johnn: Vi fik stor ros af Provsten og den bygningssagkyndige ved Provstesynet.

5. Samlingsstedets tilbygning:

- Erik informerede om at forventningen på nuværende tidspunkt er at vi får bevilget pengene til vores projekt ”Tilbygning til Samlingsstedet”.

 Vi besluttede at byggeudvalget skal mødes snart for at begynde at planlægge de næste skridt.
Mette indkalder udvalget til møde.

  Et par ”pinde” til udvalgets arbejde:

    • Lotte: Jeg har god erfaring med at man tager sit projekt under armen og tager op til kommunen og kommunikerer med dem både før og efter man har søgt om byggetilladelse.
    • Der skal indhentes flere tilbud på projektet fra entreprenører eller egne håndværkere.
    • Der er lavet et Byggesags modul på Dap’en som skal bruges når man har byggesager.
7. Aktionsliste:

- Bogbytteskabet slettes.

- Lyd absorbering i den lille sal i Samlingsstedet føres på. Johnn og Sofie er ansvarlig.

8. Eventuelt:

- Intet.

Næste møde er d. 22. september 2021 i Samlingsstedet i Vor Frue.

 

Erik Johannes Larsen

 

Jeanett Bruntse-Olsen

 

Mette Rasmussen

 

 

Karina Ankjær Johansen

Afbud

Bodil Frantsen

 

Else Marie Høgstrup

 

Marianne Lauritzen

 

Kjeld E. Sørensen

 

Maiken Gotlieb Wilhelmsen

Afbud

Sofie Frost Bondorf

 

Heidi Frost Andersen

 

Thomas Feddersen

 

Seth Johnn Fjeldsted

 

Lotte Søndergaard Møller

 

Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen