Beslutningsprotokol 17/11 2020

Menighedsrådsmøde i Vor Frue – Vindinge Sogns Menighedsråd

Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 19.00 i Samlingsstedet

Til stede: Else-Marie Høgstrup, Erik Johannes Larsen, Mette Rasmussen, Karina Ankjær Johansen, Marianne Lauritzen, Sofie Frost Bondorf, Jeanett Bruntse-Olsen, Brian Jimmy Nielsen, Seth Johnn Fjeldsted, Heidi Frost Andersen, Mona Sørensen, Bodil Frantsen

Afbud: Thomas Feddersen

Referent: Martin Gundersen

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af beslutningsprotokollen fra sidste møde, samt underskrift:

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

3. Corona situationen:

Sofie informerer:
Siden sidst vi holdt møde er mundbind blevet indført. Det har ikke givet anledning til problemer som vi frygtede. Det har været helt uproblematisk.
Juleaften:
- Begge haller er lejet og der bliver 2 gudstjenester hvert sted kl. 11 og kl. 13.
- Vi har et stort ansvar som arrangør af et så stort arrangement i denne tid.
- Indtil videre har vi haft plads stort set hver gang vi har haft tjenester i kirkerne, men til julegudstjenesterne ønsker vi tilmelding for at sikre at der er plads til alle og for at folk hurtigt kan komme ind og sidde ned. Det kan vi gøre med et billetsystem som kan styre at der skal være plads imellem de forskellige grupper af folk.
Menighedsrådet besluttede at det er det rigtige at benytte et billet system.
- Det elektriske klaver fra kirkerne tager vi med i hallerne.
- Vi bliver nødt til at leje lydsystem til begge haller.
- Stole skal lejes til Vindinge hallen.
- I Vor Frue er der en scene til alter og musik, men i Vindinge skal vi leje en.
- Der skal bruges 2 juletræer til hver sted.
- Vi forventer opstilling d. 22 + 23 /12. Nedtagning d. 24/12 efter kl. 13 gudstjenesten. Nærmere information følger.
December i øvrigt:
Alle øvrige gudstjenester i december og juledagene bliver i kirken.
- Der bliver intet kor til Julekoncerterne som der plejer. Der er hyret musikere til julekoncerten i Vindinge d. 17/12.
- D. 9/12 i Vor Frue bliver det Loïc, Lise og Marie Priem.
- Der bliver ikke brødauktion i Vindinge i år. Konfirmander vil efter gudstjenesten være i sognegården til et konfirmand arrangement og på skift sælge lodsedler i et par timer ude ved juletræssalget.
- Vi har nogle gevinster til lotteriet, men modtager gerne flere.
- Julehjælp er sat i gang.
- Vi vil gerne lave noget i denne tid fordi vi har brug for det. Børnegudstjenesten i morgen er blevet til en aftensgudstjeneste.
- På torsdag er der torsdagstræf med advent sang.

4. Mødereferat af møde mellem gravere og Kirkegårdsudvalg:

- Erik sagde tak for opsummeringen af arbejdet på kirkegårdene til Brian.
-Til spørgsmålene fra referatet omkring fældning af træer, svarede Erik at det ikke er muligt at fælde træer på kirkegården uden at have fået tilladelse af Provstiet.
- Træet ved indgangen til Vor Frue kirkegård skal dog fældes pga. fare for at det knækker.
- Brian gjorde opmærksom på at graverne skal have besked.
- Brian stillede også et åbent spørgsmål om hvad vi skal have i stedet for kirsebærtræerne som er gået ud?

5. Eventuelt:

- Erik sagde tak til Brian for arbejdet i menighedsrådet og især i kirkegårdsudvalget de sidste 4 år.
- Erik sagde tak til Mona for arbejdet i menighedsrådet de sidste 8 år hvor Torsdagstræf, Sogneudflugt og andre arrangementer har båret præg af din store indsats.
- Erik sagde tak til alle i menighedsrådet for indsatsen i de sidste 4 år og især igennem den svære Corona tid, de sidste 8 måneder.