Medlem / Formand / Formand for valgbestyrelsen
 Erik Johannes Larsen
 Lillevangsvej 65, Vindinge
 4000 Roskilde

 rismosen@larsen.mail.dk

 Tlf: 51 33 38 75

 

Medlem / Næstformand / Kontaktperson / Underskriftsberigttiget
Kjeld E. Sørensen

 

 

 

                                                          

 Medlem / Kirkegårdsudvalg / Valgbestyrelsen
 Mette Bundgaard Rasmussen
 Bogøvej 7, Vor Frue
 4000 Roskilde

 muskelterapeut@gmail.com

 Tlf: 46 32 09 33

 

 Medlem / Kirkeværge
 Seth John Fjeldsted
 Kærvej 18, Vindinge
 4000 Roskilde

 sethjohnn@outlook.dk

 Tlf: 30 68 52 16

 

 Medlem / Kirkegårdsudvalg / Aktivitetsudvalg
 Bodil Frantsen
 Fejøvej 7, Vor Frue
 4000 Roskilde

 frantsenbodil@outlook.dk

 Tlf: 46 35 53 75
 
 
Medlem / Kirkegårdsudvalg / Valgbestyrelsen
Hanne Helleup Ladegaard-Pedersen
 
 
 
 
 
 
 
Medlem / Kirkegårdsudvalg

Lotte Søndergaard Møller
Pilekrogen 1B, Vindinge
4000 Roskilde

lotte_moeller@hotmail.com

Tlf: 26 74 40 43
 
 

 Medlem / Aktivitetsudvalg
 Else-Marie Høgstrup
 Mørbjergparken 41, Vindinge
 4000 Roskilde

 post@hoegstrup.com

 Tlf: 20 84 22 39

 

Medlem / Aktivitetsudvalg
Maiken Gotlieb Wilhelmsen

 

 

 

 

 Medlem / Kasserer
 Jeanett Bruntse-Olsen
 Sandparken 16, Vindinge
 4000 Roskilde

 jeanett@bruntse-olsen.dk

 Tlf: 51 90 88 53

 

 Medlem / Kirkegårdsudvalg / Aktivitetsudvalg
 Marianne Lauritzen
 Ærøvej 6, Vor Frue
 4000 Roskilde

 ml@tbnsav.dk

 Tlf: 32 50 74 83

 

Medlem / Aktivitetsudvalg
Karina Ankjær Johansen
Mørbjergparken 1, Vindinge
4000 Roskilde

kankjaer@hotmail.com

Tlf: 22 44 11 65

Suppleant / Aktivitetsudvalg
Jørn Blædel Zinglersen

 

 

 

 

Brug dette link til at sende en sikker henvendelse til menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7158