Navngivning
Barnet skal have navn, inden det fylder 6 måneder. Navngivning kan foretages digitalt på borger.dk

Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af Den Danske Folkekirke. Er barnet navngivet, kan man vende tilbage senere og arrangere dåb af barnet. Ved dåb bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke.  

Lister over godkendte drenge- og pigenavne findes på Ankestyrelsens hjemmeside:  

http://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne

Dåb
Dåb aftales med en af præsterne eller kirkekontoret. Ved dåb af børn under konfirmationsalderen skal der bruges 2-5 faddere. Fadderne skal være døbt i den kristne tro. Fadderne fungerer under dåben som dåbsvidner og senere forpligter sig til, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis der sker forældrene noget, inden barnet bliver voksent.  

Ønsker en af forældrene selv at bære barnet, får barnet ingen gudmor eller gudfar. Er det derimod en af fadderne, som bærer barnet ved dåben, er den pågældende fadder gudmor eller gudfar til barnet.      

Mulighed for lørdagsdåb 2019/2020: 
5. oktober 2019
23. november 2019
11. januar 2020