Menighedsråd

Menighedsrådsformand Erik Larsen

Medlem / Formand / Formand for valgbestyrelsen
Erik Johannes Larsen
Lillevangsvej 65, Vindinge
4000 Roskilde

rismosen@larsen.mail.dk

Tlf: 51 33 38 75

Næstformand for menighedsrådet Kjeld Sørensen

Medlem / Næstformand / Kontaktperson / Underskriftsberigttiget
Kjeld E. Sørensen
Bogøvej 2, Vor Frue
4000 Roskilde

kes@bogoevej2.dk

Tlf: 20 45 78 50

                   

Menighedsrådsmedlem Mette Rasmussen

                  

Medlem / Kirkegårdsudvalg / Valgbestyrelsen
Mette Bundgaard Rasmussen
Bogøvej 7, Vor Frue
4000 Roskilde

muskelterapeut@gmail.com

Tlf: 46 32 09 33

Kirkeværge Seth Johnn Fjeldsted

Medlem / Kirkeværge
Seth Johnn Fjeldsted
Kærvej 18, Vindinge
4000 Roskilde

sethjohnn@outlook.dk

Tlf: 30 68 52 16

Menighedsrådsmedlem Bodil Frantsen

Medlem / Kirkegårdsudvalg / Aktivitetsudvalg
Bodil Frantsen
Fejøvej 7, Vor Frue
4000 Roskilde

frantsenbodil@outlook.dk

Tlf: 46 35 53 75

Menighedsrådsmedlem Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen

Medlem / Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalg
Hanne Hellerup Ladegaard-Pedersen
Tingvej 5, Vindinge
4000 Roskilde

hlp50@live.com

Tlf: 24 20 11 14

Menighedsrådsmedlem Lotte Søndergaard MøllerMedlem / Kirkegårdsudvalg
Lotte Søndergaard Møller
Pilekrogen 1B, Vindinge
4000 Roskilde


lotte_moeller@hotmail.comTlf: kontakt kirkekontoret på 21 13 37 07
Menighedsrådsmedlem Else Marie Høgstrup


 

Medlem / Formand Aktivitetsudvalg
Else-Marie Høgstrup
Mørbjergparken 41, Vindinge
4000 Roskilde
 

post@hoegstrup.com

Tlf: 20 84 22 39

Menighedsrådsmedlem Maiken Gotlieb Wilhelmsen

Medlem 
Maiken Gotlieb Wilhelmsen
Kamstrupvej 5, Vor Frue
4000 Roskilde

maikenwilhelmsen@hotmail.com

Tlf: 42 48 42 38

Kasserer Jeanett Bruntse-Olsen

Medlem / Kasserer
Jeanett Bruntse-Olsen
Sandparken 16, Vindinge
4000 Roskilde

jeanett@bruntse-olsen.dk

Tlf: 51 90 88 53

Menighedsrådsmedlem Marianne Lauritzen

Medlem / Kirkegårdsudvalg / Aktivitetsudvalg
Marianne Lauritzen
Ærøvej 6, Vor Frue
4000 Roskilde

ml@tbnsav.dk

Tlf: 32 50 74 83

Menighedsrådsmedlem Karina Ankjær Johansen

Medlem / Aktivitetsudvalg
Karina Ankjær Johansen
Mørbjergparken 1, Vindinge
4000 Roskilde

kankjaer@hotmail.com

Tlf: 22 44 11 65

Suppleant i menighedsrådet Jørn Blædel Zinglersen

Suppleant / Aktivitetsudvalg
Jørn Blædel Zinglersen
Stenlandsvej 52, Vindinge
4000 Roskilde

jbz@mail.dk

Tlf: 31 60 81 60

Brug dette link til at sende en sikker henvendelse til menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7158

 

  Vor Frue og Vindinge Sogne
  ·   Tingvej 12, Vindinge, 4000 Roskilde
      Tlf.: 21 13 37 07
      vindinge.sognroskilde@km.dk