En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens

anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn.

Omsorgs og ansvarserklæring:

Forældre, der ikke er gift og som ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk

Omsorgs- og ansvarserklæringen skal signeres af

både moderen og faderen.