Hvis man ønsker at ændre sit navn, kan det gøres digitalt på borger.dk

Er der spørgsmål i øvrigt, kan kordegnen i bopælssognet kontaktes.