Hvis man ønsker at ændre sit navn, kan man ansøge digitalt på borger.dk

Næsten alle navneændringer er der gebyr på.

Er der spørgsmål i øvrigt, kan kordegnen i bopælssognet kontaktes.