Vor Frue & Vindinge Kirkegårde
Al henvendelse vedrørende gravsteder i Vor Frue og Vindinge kontakt graver:

Lone Mørup
vorfruegraver@gmail.com   

Tlf: 29 64 63 56

eller

Vibeke Andersen                                                                                                                                                            vindingegraver@gmail.com                                                                                                                                              Tlf: 24 75 22 44

Man kan altid lave en aftale med graverne om at mødes på den ene eller anden kirkegård.                                        Vi kan ikke garantere at de er på begge kirkegårde alle hverdage.

Al henvendelse vedr. administration og økonomi kontakt kirkekontoret.

Træffes i sognegården i Vindinge, Tingvej 12, Vindinge, 4000 Roskilde tirs-fredag mellem 9-13 eller efter aftale.

vindinge.sognroskilde@km.dk   

tlf: 46 37 18 44

Kirkegårdstakster 2019 - Tryk på nedenstående link:

Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti 2019

Tegninger over kirkegårdene - Tryk på nedenstående link:

Vor Frue kirkegård: Vor Frue kirkegård

Vindinge NY kirkegård: Ny Vindinge kirkegård

Vindinge GAMMEL kirkegård: Tegning følger....