Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

STILLINGSOPSLAG: kordegn

GENOPSLAG: Kordegn

En stilling som kordegn ved  Vor Frue og Vindinge Kirke,  Roskilde Domsogn  er ledig pr.15. juli 2016

Stillingen er på  32 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

  • Kirkebogsadministration i Vindinge og Vor Frue sogne.
  • Telefonbetjening, mails, post.
  • Regnskab, herunder lønindberetning.
  • Kirkegårdsadministration i Vor Frue.
  • Kalenderstyring.
  • Sekretærfunktion for menighedsråd, formand og kontaktperson og præster.

Vi forventer, at du:

  • Har kordegneuddannelsen eller en regnskabsuddannelse.
  • Er ansvarsbevidst og fleksibel kordegn.
  • Gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde selvstændigt.
  • Vil være en del af et team af præster, gravere, organister, kirkesangere og menighedsråd.

Ansættelse sker ved Vor Frue og Vindinge Sogns Menighedsråd med arbejdssted i Vindinge.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 269.965 kr. – 357.704 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.464 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt  32.029,33 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
sognepræst Mette Friborg Devantier på 40 15 02 12

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vor Frue og Vindinge sogns kirkekontor, att. Mette Friborg Devantier, Kærvej 2, 4000 Roskilde eller på mail til 7158fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den fredag d. 8. Juli kl. 12

Tidligere indsendte ansøgninger tages med i betragtning, med mindre de tilbagekaldes.