GRAVER

Ved Vor Frue – Vindinge Menighedsråd

Roskilde Provsti, Roskilde Stift

Menighedsrådet ved Vor Frue-Vindinge søger en ansvarsbevidst og fleksibel graver med gode evner til samarbejde og lyst til at være en del af et godt samarbejdende team af præster, kordegn, kirketjener, organister, kirkesangere, den anden graver og menighedsrådet.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver i samarbejde med kirketjener og den anden graver:

  • Renholdelse, pasning og pleje af kirkerne, kirkegårdene og kirkegårdsbygningerne i både Vor Frue og Vindinge.
  • Renholdelse og pasning af det udendørs område omkring ”Samlingsstedet” i Vor Frue og Sognegården i Vindinge.
  • Kirketjeneste ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirken.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2020 eller snarest herefter.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Uden gartneruddannelse aflønnes i intervallet pr. mdr. kr. 24.733,16 – 29.521,83.

Med gartneruddannelse aflønnes i intervallet pr. mdr. kr. 25.304,50 – 30.726,75.

Til stillingen er der knyttet et mdr. rådighedstillæg på kr. 2.160,50.

Hvis den der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for graveren, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos menighedsrådets kontaktperson: Mette Rasmussen telefon 40449996 eller hos menighedsrådets formand Erik Larsen telefon 51333875.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Der afholdes samtaler i uge 39.

Send din ansøgning HER (sikker henvendelse med NemID).

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 20. september 2020 kl. 12.00.